Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Lekarz Wojciech Osiński diagnozuje i leczy pacjentów od 1973 roku.
Jest doświadczonym neurologiem i psychiatrą.

Swoje kwalifikacje stale podnosi poprzez udział w licznych zjazdach naukowo-szkoleniowych i konferencjach.

Obecnie Wojciech Osiński prowadzi prywatną praktykę lekarską w Opolu przy ul. Chabrów 58.

W gabinecie lekarskim można skorzystać z bezpiecznych metod diagnostyki
i leczenia opartych na dowodach (Evidence-based medicine, EBM).

Należy pamiętać, że większość zaburzeń na tle psychicznym oraz neurologicznym jest uleczalnych;
w innych zaś przypadkach możliwe jest znaczne poprawienie jakości życia.

Dlatego tak ważne jest prawidłowe postawienie diagnozy oraz dobranie odpowiedniego leczenia.